7. celostátní konference AMBULANTNÍ PÉČE
OBEZITA

napříč obory

20. 10. 2023 Hotel Grandior, Praha 1

 

Prof. MUDr. Jan Pirk, Dr. Sc.

český kardiochirurg
emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. Od října 2022 působí jako senátor za obvod č. 22 – Praha 10. Jako celoživotní lékař, manažer a maratonec.

Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.

dětská a dorostová lékařka-kardioložka
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Práce z oboru dětské kardiologie a lipidologie se zaměřením na prevenci aterosklerózy od dětského věku.
Urologická klinika VFN a 1. LF UK, věnuje se andrologii, reprodukční medicíně, úspěšně absolvoval evropské zkoušky z urologie (FEBU) a sexuální medicíny (FECSM).

PROGRAM 20. 10. 2023

8:00 - 09:00 Registrace a zahájení                               

8:50 - 09:00 Úvodní slovo a přivítání účastníků                                                                                                    MUDr. Michal Bednář, MBA, generální ředitel EUC                                                                                              MUDr. Barbara Taušová, MBA předsedkyně odborné rady EUC 

9:00 - 10:20                                                                                                                                                                          prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.  
Téma z oblasti kardiologie + diabetologie
prof. MUDr. Martin Prázný                                                                                                                                              Téma z oblasti obezitologie + diabetologie 
MUDr. Katrína Halčiaková                                                                                                                                                  Téma z oblasti endokrinologie - kazuistika

10:20 - 10:35                                                                                                                                                                                Přestávka

10:35 - 12:00                                                                                                                                                                                 prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D.                                                                                                                                  Téma z oblasti obesitologie + lipidologie 
MUDr. Jiří Vejmělka                                                                                                                                                                  O mikrobiomu, ATB a vlivu na obezitu                                                                                                                    MUDr. El Samman Khaled                                                                                                                                            Kardiovaskulární choroby a obezita

12:00 - 12:20 Předání cen prof. Kölbela

12:20 - 13:00 Oběd 

13:00 - 14:30                                                                                                                                                                        Doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.                                                                                                          Obezita u dětí                                                                                                                                                                      Anna Barbora Blaško                                                                                                                                                      Obezita u dětí z pohledu nutričního specialisty, srovnání ČR a UK
prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc.                                                                                                                                 
Jak předcházet obezitě, sportovní medicína

14:30 - 14:45                                                                                                                                                                                Přestávka 

14:45 - 16:00                                                                                                                                                                               MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA                                                                                                        Obesita a sex                                                                                                                                                                  MUDr. Jana Vyskočilová                                                                                                                                                  Obesita a spánková medicína 
Pacientská zkušenost                                                                                                                                                      
Video s komentářem MUDr. Jany Vyskočilové
MUDr. Lenka Tocháčková                                                                                                                                               
Obezita jako kauzální faktor gynekologických onemocnění a komplikací

16:00 - 17:00 Závěrečné přednášky                                                                                                                            MUDr. Radkin Honzák                                                                                                                                                        Karel Kozák alias Kovy                                                                                                                                                        Jak fungují influenceři a sociální sítě

WORKSHOP PRO STUDENTY

ZAČÁTEK 9:30  MALÝ SÁL 1                                                                                                        Ing. Gabriela Franková I kazuistiky (úvod do problematiky, NÚ v ambulantní péče s přesahem do lůžkové péče)                                                                                                      Mgr. Kamila Ryšávková I život s technologiemi, závislosti na sociálních sítích, vliv na duševní zdraví                                                                                                                          MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová I právní problematika zdravotníků (práva a povinnosti)                                                                                                                                  Bc. Barbora Lisová I aspekty práce v ambulantním sektoru 

WORKSHOP PRO NLZP

ZAČÁTEK 9:15; 11:00; 13:00  MALÝ SÁL 2                                                                                      Zdravotníci v rizikových situacích                                                                                          kazuistiky a modelové situace                                                                                                  sada seminářů pod vedením policejních specialistů (vyjednavači, bezpečnostní experti)

DOPROVODNÝ PROGRAM

Trenažéry:                                                                                                                                      Heimlichův manévr                                                                                                                      Kanylace periferní žíly                                                                                                                  Oblek obezita

PARTNEŘI KONFERENCE: