7. celostátní konference AMBULANTNÍ PÉČE
OBEZITA

napříč obory

20. 10. 2023 Hotel Grandior, Praha 1

 

MUDr. Michal Bednář, MBA

Generální ředitel a předseda představenstva EUC a.s.
Ve společnosti působí od roku 2015, nejdříve jako ředitel EUC Kliniky Kladno a později jako zdravotní ředitel EUC. Jeho specializací jako lékaře je anesteziologie.

MUDr. Barbara Taušová, MBA

Zdravotní ředitelka a vedoucí lékařka pediatrie Canadian Medical
Kromě vedení týmu lékařů pracuje jako pediatrička a neonatoložka. Vede Odbornou radu skupiny EUC. Má rozsáhlé zkušenosti s fungováním dětského lékařství v zahraničí, především v USA, Kanadě a Německu.

Prof. MUDr. Jan Pirk, Dr. Sc.

Přední český kardiochirurg
Emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. Od října 2022 senátor. Je uznávaným evropským operatérem srdce, provedl jich kolem 7000, a zhruba 300 úspěšných transplantací.

Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc. Ph.D.

Předseda České diabetologické společnosti
Kromě klinické práce se také podílí na výuce vnitřního lékařství mj. v oblasti metabolických a endokrinních onemocnění,a v léčbě diabetu. Věnuje se výzkumu a je autorem řady odborných článků.

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Profesor na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze
Je předsedou České společnosti pro aterosklerózu. Tématem jeho výzkumů je genetická determinace dyslipidemií a odpovědi na hypolipidemickou léčbu. Věnuje se širšímu kontextu preventivní kardiologie.

MUDr. Jiří Vejmelka

Internista na Interní klinice 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze
Je členem výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP, z.s. Zabývá se funkčními onemocněními trávicího traktu a vlivem mikrobioty na lidská onemocnění a jak tuto mikrobiotu léčebně ovlivnit.

PhDr. Martin Wagenknecht

Klinický psycholog a psychoterapeut
Je členem Centra pro diagnostiku a léčbu obezity, které je součástí Endokrinologického ústavu v Praze. Ve své praxi se zabývá péčí o duševní rovnováhu a psychiku lidí trpících obezitou.

Doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.

Dětská endokrinoložka Kliniky dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK a Canadian Medical
Zabývá se obezitou včetně jejími genetickými aspekty, rolí infekce, komplikacemi a psychologickými faktory u dětí a dospívajících.

Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. MPH

Pracuje v Centru sportovní medicíny EUC Kliniky.
Podílí se současně na výuce a výzkumu vztahu kvality života a pohybové aktivity, fyziologii tělesné zátěže, problematiku výživy a dopingu ve sportu a sportovní traumatologii.

MUDr. El Samman Khaled

cévní chirurg
je cévním chirurgem, intervenčním cévním radiologem a praktickým lékařem pro dospělé. Působí v EUC klinice v Praze. Zabývá se praktickým lékařstvím, diagnostikou a terapií cévního onemocnění dolních končetin.

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA

Primář na Urologické klinice VFN a 
1. LF UK, držitel FEBU
Odborně se věnuje andrologii, reprodukční medicíně, poruchám močení, urogynekologii a operativě.

MUDr. Jana Vyskočilová

hlavní lékař a vedoucí spánkové laboratoře
Pracuje jako hlavní lékař a vedoucí spánkové laboratoře EUC Kliniky Plzeň, Jako zdravotní manažer koordinuje projekt spánkových laboratoří EUC klinik. Je předsedkyní České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

MUDr. Lenka Tocháčková

Gynekolog a psychosomatik EUC Kliniky Plzeň, porodník a operatér v Mulačově nemocnici Plzeň
Pořádá odborné přednášky psychosomatiky pro lékaře, psychology a fyzioterapeuty, V rámci postgraduálního vzdělávání lékařů učí Základy psychosomatické péče v oboru gynekologie.

Karel "Kovy" Kovář

Youtuber, bloger a moderátor
Dlouhodobě jedna z nejvýraznějších tváří českých sociálních médií. Věnuje se aktuálním společenským událostem, včetně politických, daří se mu nenásilně edukovat mladou generaci bořit celou řadu předsudků.

Bc. Barbora Lisová

Všeobecná sestra na lůžkové části jednodenní chirurgie
Kromě perioperační a pooperační péče o klienty zastává na oddělení i funkci mentorky, kdy se naplno věnuje novým kolegům, co se komplexního zaškolení týká. Doufá i v brzkou možnou spolupráci se studenty v rámci jejich praktického vyučování.

Ing. Gabriela Franková

Certifikovaná manažerka kvality
Působí jako poradce pro systémy řízení kvality, spolupracuje se Spojenou akreditační komisí, kde vykonává pozici zástupkyně ředitele, auditora, konzultanta a lektora.

Mgr. Kamila Ryšánková

Psycholožka věnující se ve své práci dětem a dospívajícím
U dětí se zaměřuje na terapii hrou a účastní se dlouhodobého výcviku v kognitivně-behaviorální terapii. Zajímá se o témata spojená s užíváním technologií, sociálních sítí u dětí i dospívajících a jejich vlivem na duševní zdraví.

MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová

Přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK
Je vedoucím autorem mezioborové publikace Medicínské právo. Je členkou Etické komise MZ ČR a akreditační komise pro obor Veřejné zdravotnictví.

MUDr. Barbora Mechúrová

Lékařka, lektorka komunikačních dovedností, zakladatelka MedicRise z.s.
Věnuje se oboru psychiatrie, vyučuje lékařskou psychologii na 3.LF UK a je zakladatelkou neziskové organizace MedicRise z.s. podporující rozvoj komunikačních dovedností zdravotníků

PaedDr. Tomáš Ulč, DiS., MBA

Diplomovaný nutriční terapeut
Působí jako pedagog na SZŠ a VOŠZ Plzeň a jako nutriční terapeut obezitologické ambulance EUC kliniky v Plzni. Věnuje se také poradenské a lektorské činnosti v oblasti managementu vzdělávání, racionální výživy a léčebné dietetiky.

MUDr. Petr Podroužek

Odborný ředitel EUC Laboratoří Praha
Atestace získal v oboru klinické biochemie a gynekologie a porodnictví. Pracoval jako vedoucí Ústředních laboratoří Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. Byl spoluzakladatelem a ředitelem laboratoří AeskuLab.

MUDr. Nina Dvořáčková

Klnický genetik. Vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2006 odpromovala
Atestaci z lékařské genetiky získala v roce 2013 a do roku 2018 působila na oddělení lékařské genetiky ve FN Ostrava. Je vedoucí lékař v soukromé genetické ambulanci Genetika Ostrava s.r.o. Ve své praxi se věnuje širokému spektru geneticky podmíněných onemocnění, včetně reprodukčních poruch a také onkogenetické problematice. Snaží se popularizaci genetiky- relativně mladého, nicméně velmi progresivního oboru.

PROGRAM 20. 10. 2023

Konference je ohodnocena 6 kredity ČLK, schválena dle SP č. 16

8:00 - 09:00 Registrace a zahájení                               

8:50 - 09:00 Úvodní slovo a přivítání účastníků
MUDr. Michal Bednář, MBA generální ředitel EUC
MUDr. Barbara Taušová, MBA předsedkyně odborné rady EUC 

9:00 - 10:30
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 
Srdce a tuky
prof. MUDr. Martin Prázný
Současnost a perspektivy v péči o pacienty s obezitou a diabetem
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Obezita a krevní tuky: možná překvapivé vztahy

10:30 - 10:45  Přestávka

10:45 - 12:10
MUDr. Jiří Vejmelka
Zdravá střevní mikrobiota = prevence obezity
PhDr. Martin Wagenknecht
11:45 - 12:10 Předání cen prof. Kölbela

12:10 - 13:00 Oběd 

13:00 - 14:20
Doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.
Obezita u dítěte a nezdravý životní styl rodiny: Od anamnézy k léčbě
prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. MPH
Problematika obezity pohledem sportovního lékaře
MUDr. El Samman Khaled
Žilní onemocnění a obezita

14:20 - 14:35  Přestávka

14:35 - 15:55
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA
Obezita a sex
MUDr. Jana Vyskočilová
Obezita a spánková apnoe
MUDr. Lenka Tocháčková
Obezita jako rizikový faktor v ordinaci gynekologa, přes silné sklo je špatně vidět

15:55 - 16:10  Přestávka

16:10 - 17:00 Závěrečné přednášky
Karel "Kovy" Kovář
V kůži influencera a za oponou sociálních sítí

MUDr. Barbara Taušová, MBA, Poděkování a shrnutí high lights konference
MUDr. Michal Bednář, MBA, Poděkování a pozvání zaměstnanců skupiny EUC na společenský večer 

18:00 - 00:00 Společenský večer pro zaměstnance skupiny EUC

Během přestavby na společenský večer  bude probíhat ve foyer doprovodný program.

WORKSHOP PRO STUDENTY - JE POTŘEBA SE REGISTROVAT 

ZAČÁTEK 9:30  MALÝ SÁL 1
9:30 - 9:55
Bc. Barbora Lisová I Aspekty práce v ambulantním sektoru 
10:00 - 10:45
Ing. Gabriela Franková
I Kvalitní a bezpečná péče – závazek moderní doby
11:00 - 12:30
Mgr. Kamila Ryšánková I Život s technologiemi a jejich vliv na duševní zdraví
13:15 - 14:00
MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová I Právní problematika zdravotníků (práva a povinnosti)
14:05 - 14:50
MUDr. Barbora Mechúrová I Empatická komunikace jako nástroj pro budování partnerského vztahu
s pacientem
15:00 - 16:00
SEC Agency I Zdravotník v rizikových situacích

WORKSHOP - JE POTŘEBA SE REGISTROVAT NA KONKRÉTNÍ ČAS

ZAČÁTEK 9:15; 10:30; 12:30; 13:45  MALÝ SÁL 2
SEC Agency
Zdravotníci v rizikových situacích, kazuistiky a modelové situace
sada seminářů pod vedením policejních specialistů (vyjednavači, bezpečnostní experti)

DOPROVODNÝ PROGRAM 
Heimlichův manévr
Přístroj InBody
Oblek obezita

Trenažér správného odběru krve
Virtual Lab - Virtuální realita ve zdravotnictví

POSTER SEKCE
PaedDr. Tomáš Ulč, DiS., MBA I Metabolický syndrom, aneb včasná intervence je klíčem k rychlému uzdravení
MUDr. Petr Podroužek, CSc. I Od lovců sběračů ke gauči s televizí
MUDr. Nina Dvořáčková I Genetické faktory obezity

 PRO ZAMĚSTANCE SKUPINY EUC JE PŘIPRAVENÝ NAVAZUJÍCÍ SPOLEČENSKÝ VEČER OD 18:00 HOD

WORKSHOP PRO STUDENTY

ZAČÁTEK 9:30  MALÝ SÁL 1
Bc. Barbora Lisová I 
Aspekty práce v ambulantním sektoru
Ing. Gabriela Franková I Kvalitní a bezpečná péče – závazek moderní doby
Mgr. Kamila Ryšánková I Život s technologiemi a jejich vliv na duševní zdraví
MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová I Právní problematika zdravotníků (práva a povinnosti)
MUDr. Barbora Mechúrová I Empatická komunikace jako nástroj pro budování partnerského vztahu s pacientem
SEC Agency I Zdravotník v rizikových situacích

WORKSHOP 

ZAČÁTEK 9:15; 10:30; 12:30; 13:45 MALÝ SÁL 2
JE POTŘEBA SE REGISTROVAT NA KONKRÉTNÍ ČAS
Zdravotníci v rizikových situacích
kazuistiky a modelové situace
sada seminářů pod vedením policejních specialistů (vyjednavači, bezpečnostní experti)

DOPROVODNÝ PROGRAM

Trenažéry:
Heimlichův manévr
Přístroj InBody
Oblek obezita
Trenažér správného odběru krve
Virtual Lab - virtuální realita ve zdravotnictví

PARTNEŘI KONFERENCE:

 

Generální partner:

Partneři: