7. celostátní konference AMBULANTNÍ PÉČE
OBEZITA
napříč obory

20. 10. 2023 Hotel Grandior, Praha 1

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolte nám pozvat Vás na tradiční Celostátní konferenci ambulantní péče, kterou pořádá skupina EUC již
od roku 2017.

Cílem je vzdělávání zdravotníků a seznamování s novými trendy v oblasti ambulantní péče. Letos se zaměříme na vliv obezity v rámci různých zdravotnických oborů. Kromě hlavního přednáškového programu jsou i letos součástí odborné a interaktivní workshopy.  

Konference proběhne v hotelu Grandior, Na Florenci 29, Praha 1, v pátek 20. 10. 2023 od 8:00 - 17:00 hod. 

Konference je vynikající příležitostí, jak nejen získat nové odborné poznatky i kredity, ale také se osobně setkat. Pro zaměstnance skupiny EUC jsme proto letos připravili i navazující společenský večer.

Těšíme se na setkání s Vámi.           

MUDr. Barbara Taušová, MBA
předsedkyně odborné rady EUC 

MUDr. Michal Bednář, MBA
generální ředitel EUC

Generální partner:

Konference je ohodnocena 6 kredity ČLK, schválena dle SP č. 16

PROGRAM 20. 10. 2023
8:00 - 09:00 Registrace a zahájení
8:50 - 09:00 Úvodní slovo a přivítání účastníků
MUDr. Michal Bednář, MBA, generální ředitel EUC
MUDr. Barbara Taušová, MBA, předsedkyně odborné
rady EUC 

9:00 - 10:30 První blok
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Srdce a tuky
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
Současnost a perspektivy v péči o pacienty s obezitou a diabetem
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Obezita a krevní tuky: možná překvapivé vztahy

10:45 - 12:10 Druhý blok
MUDr. Jiří Vejmelka
Zdravá střevní mikrobiota = prevence obezity
PhDr. Martin Wagenknecht

11:45 - 12:10 Předání cen prof. Kölbela

12:10 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:20 Třetí blok
Doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.
Obezita u dítěte a nezdravý životní styl rodiny: Od anamnézy k léčbě
prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. MPH
Problematika obezity pohledem sportovního lékaře
MUDr. El Samman Khaled
Žilní onemocnění a obezita

14:35 - 15:55 Čtvrtý blok
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA
Obezita a sex
MUDr. Jana Vyskočilová
Obezita a spánková apnoe
MUDr. Lenka Tocháčková
Obezita jako rizikový faktor v ordinaci gynekologa, přes silné sklo je špatně vidět

16:10 - 17:00 Závěrečné přednášky
Karel Kovář alias Kovy
V kůži influencera a za oponou sociálních sítí
MUDr. Barbara Taušová, MBA
Poděkování a shrnutí high lights konference
MUDr. Michal Bednář, MBA
Poděkování a pozvání zaměstnanců skupiny EUC
na společenský večer od 18:00

Počty volných míst na workshopy jsou omezené, proto neváhejte a přihlaste se včas. Užijte si tak celý den na konferenci, podle svých představ. 
Podporujeme vzdělávání studentů, a proto Vám umožňujeme za přispění Nadace Elucidate skupiny EUC vstup na konferenci zdarma.
Přineste si prosím s sebou svůj platný ISIC nebo průkaz o studiu.
Podporujeme vzdělávání mladých lékařů. Připravili jsme pro členy "Spolku Mladí lékaři" zvýhodněné vstupné.
Hotel je dostupný z ulice Na Florenci. Přijeďte MHD! Metrem, autobusem, tramvají nebo vlakem.

Odborná rada skupiny EUC :

 

V rámci skupiny již osmým rokem funguje Odborná rada. Jejím hlavním úkolem je podporovat odborné vzdělávání a usilovat o to, aby EUC sledovala a zaváděla moderní trendy současné ambulantní péče do praxe. Nejedná se přitom jenom o novinky v diagnostice či léčebných postupech, velkou roli hraje také moderní organizace zdravotnického zařízení, díky které můžeme našim klientům garantovat kvalitní péči. Mezi aktuální témata patří využívání AI v našich ambulancích, molekulární diagnostika nebo zvyšování kompetencí a vzdělávání zdravotních sester.  

Složení Odborné rady skupiny EUC: 
MUDr. Barbara Taušová, MBA
předsedkyně OR, pediatrie 
MUDr. Michal Bednář, MBA 
chirurgie, anestezie 
PhDr. Jan Šlajs, Ph.D., LL.M. 
NLZP 
MUDr. Jiří Madar 
rozvojové projekty, sportovní, lékařství, ortopedie 
MUDr. Petr Podroužek 
laboratoře 
MUDr. Milena Vostradovská 
praktické lékařství, interna 
MUDr. Tomáš Konvička 
pracovní lékařství 
Prof. MUDr. Jan Daneš 
Mamografie 
RNDr. Magdalena Uvírová, CSc. 
genetické laboratoře 
MUDr. Petr Váša 
mamografie, rtg 
 

ORGANIZAČNÍ TÝM:

 

Jana Jokešová

ředitelka, jednatelka společnosti TrendyMat

Helena Johnová

senior manažer, redakční činnost, inzerce, konference

Kateřina Hájková

manažer konferencí pro lékárníky

Petr Konrád

technik konferencí

Jana Mrázková

hlavní účetní