WEBINÁŘ 25.10.2023

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ

GENETIKA II.

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc, prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc.,
MUDr. Dana Thomasová, Ph.D. MBA , MUDr. Daniel Dražan, MUDr. Jana Kozáková

                             Diskuze k přednesenému                              

Pořadatel akce: SPLDD ČR, U Hranic 16,  100 00 Praha 10                                                                                    

Odborný garant: MUDr. Ilona Hülleová

Webinář je ohodnocen 3 kredity dle Vzdělávacího řádu SPLDD.

Jde o on- line webinář pro praktické lékaře pro děti a dorost.

Vstupné:

Člen SPLDD: 300,-Kč

Nečlen: 1000,-Kč

Rezident: 100,-Kč

Program 25.10.2023:

17.45   Připojení přes zaslaný link

18.00   Zahájení, prezentace partnerů

18.10 – 18.15  MUDr. Ilona Hülleová, Úvodní slovo

18.15 – 18.25  prof. MUDr. Milan Macek, DrSc, 2. LF UK a FN Motol, Ústav biologie a lékařské genetiky,
                       
                         Vzácná onemocnění a vybrané aspekty zdravotní péče u romské populace

18.25 – 18.50  prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., Stomatologická mezioborová podpora zdraví u romské

                         populace: vybrané aspekty multidisciplinární zdravotní péče se zaměřením na stomatologii

18.50 – 19.20 MUDr. Dana Thomasová Ph.D. Genetická onemocnění ledvin s hematurií – specifika v romské populaci

19.20 – 19.40 MUDr. Daniel Dražan, Očkování dětí proti COVID-19 na podzim a v zimě 2023/2024

19.40 – 20.10 MUDr. Jana Kozáková, Aktuální epidemiologická situace IPO u dětí v ČR

20.10 – 20.20 Mgr. Daniela Rrahmaniová, ředitelka, Odbor léčiv a zdravotnických prostředků, Aktuální situace ATB

20.20 – 20.25 MUDr. Ilona Hülleová, Aktuální informace pro ordinace PLDD

20.25  Diskuze

Odkaz pro připojení dostanete do emailu den před webinářem, poté ještě stejný odkaz ješte hodinu před samotnou konferencí.

Prosím přihlašujte vždy 1 osobu na 1 email. Pokud přihlásíte 2 osoby na 1 stejný email, nebudete zařazeni do systému. Kontrolujte prosím i hromadnou poštu.

Pokud nebudete mít link v emailu do večera 24.10., prosím volejte nebo pište:

jana.jokesova@trendymat.cz, +420 604 268 259

helena.johnova@trendymat.cz, +420 777 268 259.

Po zahájení konference Vám už není možné zasílat link. Děkujeme

Přednášky nebude možné shlédnout ze záznamu.

Těšíme se na setkání s vámi a bohatou on-line diskuzi s přednášejícími.

 

Partneři:

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Helena Johnová

senior manažer, redakční činnost, inzerce, konference