MOŽNOSTI REGULÁCIE  NEUROIMUNITNÝCH PORÚCH

On-line  11.4.2024

Pozvánka na akreditovaný online seminár

PharmDr. Lucie Kotlářová, inPharm Clinic

prim. MUDr. Jan Boženský, dětské odd. nemocnice Agel, Ostrava-Vítkovice

PharmDr. Katarína Sidorová

MUDr. Michal Almáši, Privátna pediatrická ambulancia, Banská Bystrica

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK - 3 kredity.

Usporiadateľ podujatia je spoločnosť TrendyMat v spolupráci so spoločnosťou Edukafarm

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK,

ktorá tomuto podujatiu pridelila 3 kredity.

Odborný garant: Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., Prednosta II. Detskej kliniky SZU,

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Vstup zadarmo

PROGRAM: 11.4.2024 

16:15 pripojenie cez zaslaný link

16:30–17:25 Neuroimunitná regulácia pri depresívnych stavov

                       PharmDr. Lucie Kotlářová, inPharm Clinic

17:25–18:20 Neuroimunitná regulácia pri PAS (poruchy autistického spektra)

                       Prim. MUDr. Jan Boženský, Detské oddelenie Nemocnica Agel, Ostrava-Vítkovice

18:20–18:40 Kazuistiky neuroimunitných porúch z pediatrickej praxe

                       MUDr. Michal Almáši, Privátna pediatrická ambulancia Banská Bystrica

18:40–18:45 Komerčná prednáška

18:45–19:05 Využitie prírodných látok na zvýšenie protiinfekčnej imunity u detí

                       PharmDr. Katarína Sidorová

19:05–19:35 Odborná diskusia prednášajúcich a edukačný kvíz, odpovede na otázky

Prosím prihlasujte vždy 1 osobu na 1 email. Ak prihlásite 2 osoby na 1 rovnaký email, nebudete zaradení do systému. Kontrolujte prosím aj hromadnú poštu.

 

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Kateřina Hájková

Event manager