"KULATÝ STŮL V PEDIATRII"

Protiinfekční imunita a problematika snížených hladin vitaminu C u dětí

On-line  12.5.2021

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ

prim. MUDr. Jan Boženský, dětské odd. nemocnice Agel, Ostrava-Vítkovice

PharmDr. Lucie Kotlářová, inPharm Clinic

Webinář je  zapsán v registru akcí celoživotního vzdělávání SPLDD dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR a je ohodnocen 3 kredity a také 3 kredity ČLK.

Pořadatel akce: Edukafarm   

Organizátor: TrendyMat                                                                        

Odborný garant: MUDr. Hana Jarošová, Ph.D., inPHARM Clinic

Akce je ohodnocena 3 kredity ČLK a 3 kredity SPLDD.

Jde o on-line webinář

Vstup zdarma

PROGRAM: 12.5.2021 středa

16.55 - připojení přes zaslaný link

17.00 – 17.05   Úvodní slovo

17.05 – 17.35   PharmDr. Lucie Kotlářová - Farmakologické aspekty vitaminu C v pediatrii          

17.35 – 18.05   prim. MUDr. Jan Boženský - Protiinfekční imunita a problematika snížených hladin vitaminu C u dětí

18.05 – 18.50   Odborná diskuse přednášejících 

18.50 – 19.20   Diskuze s účastníky a odpovědi na dotazy  

                                                  

Webinář je kreditován dle Vzdělávacího řádu SPLDD.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16.

Prosím přihlašujte vždy 1 osobu na 1 email. Pokud přihlásíte 2 osoby na 1 stejný email, nebudete zařazeni do systému. Kontrolujte prosím i hromadnou poštu.

 

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Helena Johnová

senior manažer, redakční činnost, inzerce, konference