"NUTRIČNÁ FARMAKOLÓGIA U DETÍ
S NADVÁHOU A OBEZITOU"

ON-LINE  11.10.2023

Pozvánka na akreditovaný online seminár

PharmDr. Lucie Kotlářová, inPharm Clinic

prim. MUDr. Jan Boženský, dětské odd. nemocnice Agel, Ostrava-Vítkovice

PharmDr. Katarína Sidorová, Bratislava

MUDr. Michal Almáši, Privátna pediatrická ambulancia, Banská Bystrica

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK,
ktorá tomuto podujatiu pridelila 2 kredity

Pořadatel akce: Edukafarm   

Organizátor: TrendyMat                                                                        

Odborný garant SR: Prof. MUDr. Karol Králinský, Ph.D., Prednosta II. Detskej kliniky SZU,

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica.

Podujatie je zaradené do systému kontinuálného vzdelávania SLK - 2 kredity.

Jde o on-line webinář

Vstup zdarma

PROGRAM: 11.10.2023 středa

16.55 - připojení přes zaslaný link

PROGRAM:

17:00 – 17:45 Výživové požiadavky pre fungujúcu imunitu u detských pacientov
s nadváhou z pohľadu farmakológa,  PharmDr. Lucie Kotlářová, InPharm Clinic

17:45 – 18:30 Výživové požiadavky pre fungujúcu imunitu u detských pacientov
s nadváhou z pohľadu detského obezitológa, Prim. MUDr. Jan Boženský, Detské oddelenie Agel, Ostrava-Vítkovice

18:30 – 18:45 Komerčná prednáška

18:45 – 19:00 Využitie prírodných látok na zvýšenie protiinfekčnej imunity u detí
PharmDr. Katarína Sidorová

19:00 – 19:20 Výsledky využívanie prírodných látok v praxi pediatra
MUDr. Michal Almáši , Privátna pediatrická ambulancia Banská Bystrica

19:20 – 19:30 Odborná diskusia

 

Prosím přihlašujte vždy 1 osobu na 1 email. Pokud přihlásíte 2 osoby na 1 stejný email, nebudete zařazeni do systému. Kontrolujte prosím i hromadnou poštu.

 

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Kateřina Hájková

Event manager