Sympozium pro praktické dětské lékaře

a jejich sestry

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Praha a Střední Čechy

si Vás dovolují pozvat na sobotní Sympozium pro praktické lékaře pro děti a dorost a jejich sestry.

sobota 20.11.2021 Praha - Hotel ILF

HOTEL ILF, Budějovická 15, PRAHA 4

sobota 20.11.2021

Konference je určena pro praktické dětské lékaře a jejich sestry.

Akce je certifikována SPLDD a ČAS, ohodnocení 6 kreditů pro lékaře a 4 kredity pro sestry.

Odborný garant: MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

                               MUDr. Eva Vitoušová

PROGRAM:

08.30 - 08.55  Registrace účastníků a prohlídka firemních stánků

08.55 - 09.00  Zahájení sympozia

09.00 - 09.15  Firemní sdělení

09.15 - 10.00  MUDr. Nina Benáková, Ph.D., Immuno-flow Praha 9

                         Kapitoly z dermatologie pro PLDD: Moluska, polékové exantémy a chronická urtikárie

10.00 - 10.45  MUDr. Josef Sedláček, FEBU, FEAPU, Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

                         Péče o chlapecký genitál v ordinaci lékaře pro děti a dorost

10.45 - 11.15  Přestávka na kávu

11.15 - 11.30  Firemní sdělení

11.30 - 12.15  MDDr. Michaela Štětinová, PrivaDent Karlovy Vary

                         Péče o dutinu ústní u dětí, prevence zubního kazu v ordinaci PLDD

12.15 - 13.00  MUDr. Martina Marešová, Hygienická stanice Hlavního města Prahy

                         Aktuální epidemiologická situace Covid 19

13.00 - 14.00  Oběd, prohlídka firemních expozic

14.00 - 14.45  PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., Masarykova univerzita Brno

                         (Nejen) imunomodulační účinky fytofarmak

14.45 - 15.30  PharmDr. Josef Suchopár, DrugAgency a.s.

                         Lékové interakce antihistaminik u dětí

                         Diskuse, závěr sympozia

Změna programu vyhrazena.

Poplatky pro členy SPLDD: 800,- Kč

Sestry: 600,- Kč

Ostatní účastníci: 1200,- Kč

Platba bude realizována předem a to převodem na účet na základě vystavené faktury.

PLATBA NA MÍSTĚ:

Členové SPLDD a Sestry: 1.000,- Kč

Ostatní účastníci: 2.000,-Kč

Registrační  poplatek zahrnuje účast na odborném programu, vstup  na  doprovodnou expozici firem a občerstvení v průběhu konference. V ceně registračního poplatku je také 21 % DPH.

Registrační poplatek se nevrací.

Prosím přihlašujte vždy 1 osobu na 1 email. Pokud přihlásíte 2 osoby na 1 stejný email, nebudete zařazeni do systému.

Kontrolujte prosím svoji spamovou schránku či hromadnou poštu. 

Při registraci je třeba předložit doklad o platném očkování nebo PCR test nejdéle 3 dny starý nebo Ag test z předešlého dne.

Kontaktní údaje:

Jana Jokešová tel.: +420 604 268 259, e-mail: jana.jokesova@trendymat.cz

Helena Johnová tel.: +420 777 268 259, e-mail: helena.johnova@trendymat.cz

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Helena Johnová

manager konferencí pro lékaře