MANAGEMENT V ORDINACI PLDD ON-LINE  30.1.2021

POZVÁNKA NA ODBORNOU KONFERENCI MANAGEMENT 2021

Cílem vzdělávacího programu je prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí lékařů se zaměřením na komunikaci.

Konference jsou zapsány do registru akcí celoživotního vzdělávání PLDD dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR. 

Pořadatel akce: SPLDD ČR, U Hranic 16,  100 00 Praha 10                                                                                     Odborný garant: MUDr. Ilona Hülleová

Akce je ohodbocena 6 kredity.

Jde o on- line formu tradičních seminářů pro praktické lékaře pro děti a dorost.

PROGRAM: 30.1.2021 Sobota

08.00 – 08.30  Registrace, krátké prezentace firem

08.30 – 09.15  I. Blok: Aktuální právní problematika – Mgr. Jakub Uher

09.15 – 10.00  II. Blok: Aktuální informace k epidemii COVID-19 pro ordinace PLDD, možnosti  testování dětí,                                                       Prof. MUDr. Roman Chlíbek Ph.D.

10.00 – 10.30 Firemní přednáška 

10.30 – 11.00 Firemní přednáška  

11.00 – 12.00  III. Blok: Náplň preventivních prohlídek a očkování, atypická schémata očkování                                                                                 MUDr. Ilona Hülleová, MUDr. Hana Cabrnochová

12.00 – 13.00 on-line diskuze s právníkem a dalšími přednášejícími

Webinář bude kreditován dle Vzdělávacího řádu SPLDD.

Registrační poplatky: Člen SPLDD ČR, OSPDL ČLS JEP = 500 Kč

Nečlen SPLDD ČR, OSPDL ČLS JEP = 1000 Kč

Rezident = 100 Kč

Prosím přihlašujte vždy 1 osobu na 1 email. Pokud přihlásíte 2 osoby na 1 stejný email, nebudete zařazeni do systému. Kontrolujte prosím i hromadnou poštu.

Odkaz pro vyzkoušení připojení dostanete emailem týden před konferencí, stejný odkaz potom den před samotnou konferencí a upozornění ještě 30 minut před zahájením samotné akce.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Helena Johnová

senior manažer, redakční činnost, inzerce, konference