MANAGEMENT V ORDINACI PLDD ON-LINE  22.1.2022

POZVÁNKA NA ODBORNOU KONFERENCI MANAGEMENT 2022

Cílem vzdělávacího programu je prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí lékařů se zaměřením na komunikaci.

Konference jsou zapsány do registru akcí celoživotního vzdělávání PLDD dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR. 

Pořadatel akce: SPLDD ČR, U Hranic 16,  100 00 Praha 10                                                                                     Odborný garant: MUDr. Ilona Hülleová

Akce je ohodnocena 6 kredity.

Jde o on-line formu tradičních seminářů pro praktické lékaře pro děti a dorost.

PROGRAM: 22.1.2022 Sobota

08.00 – 08.30 hod.  Registrace, krátké prezentace firem

I. Blok:  Aktuální právní problematika, eOčkování a další novinky – Mgr. Jakub Uher

II. Blok: Co nového v epidemii COVID-19? Informace pro ordinace PLDD, očkování dětí proti COVID 19 –               prof. MUDr. Ph.D. Roman Chlíbek

Problematika HPV napříč věkovým spektrem, kazuistiky - MUDr. Michal Mihula

Novinky v očkování dětí 2022 - MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

III. Blok: Děti a digitální technologie (Aktuální situace, možnosti primární prevence, screening rizikových jevů, doporučení pro praxi) – MUDr. Zuzana Sadílková, MUDr. Daniela Zmeškalová

IV. Blok: Výkony v ordinaci PLDD od 1.1.2022 – MUDr. Ilona Hülleová

12.00 – 13.00 hod. On-line diskuze s právníkem a dalšími přednášejícími

Webinář je kreditován dle Vzdělávacího řádu SPLDD.

Registrační poplatky: Člen SPLDD ČR, OSPDL ČLS JEP = 500 Kč

Nečlen SPLDD ČR, OSPDL ČLS JEP = 1000 Kč

Rezident = 100 Kč

Prosím přihlašujte vždy 1 osobu na 1 email. Pokud přihlásíte 2 osoby na 1 stejný email, nebudete zařazeni do systému. Kontrolujte prosím i hromadnou poštu.

Odkaz pro vyzkoušení připojení dostanete emailem den před konferencí, stejný odkaz potom v den  konference a upozornění ještě 30minut před zahájením samotné akce.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Helena Johnová

senior manažer, redakční činnost, inzerce, konference