MANAGEMENT V ORDINACI PLDD ON-LINE  20.1.2024

POZVÁNKA NA ODBORNOU KONFERENCI MANAGEMENT 2024

Cílem vzdělávacího programu je prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí lékařů se zaměřením na komunikaci.

Konference jsou zapsány do registru akcí celoživotního vzdělávání PLDD dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR. 

Pořadatel akce: SPLDD ČR, U Hranic 16,  100 00 Praha 10                                                                                     Odborný garant: MUDr. Ilona Hülleová

Akce je ohodnocena 6 kredity.

Jde o on-line formu tradičních seminářů pro praktické lékaře pro děti a dorost.

PROGRAM: 20.1.2024 Sobota

7.45 připojování

8.00 – 8.10 Úvod, prezentace partnerů

8.10 – 8.15 Úvodní slovo, MUDr. Ilona Hülleová

I. Blok:

8.15 – 9.00 Právní problematika v ordinaci PLDD - novinky, Mgr. Jakub Uher

9.00 – 9.10 Aktuality k rámcové smlouvě pojištění odpovědnosti ČPP pro členy SPLDD, Ing. Vladan Hátle

II. Blok:

9.10 – 10.15 Neurologická problematika v ordinaci PLDD - Epilepsie u dětí, MUDr. Martin Kudr, Ph.D.

III. Blok:

10.15 – 10.45 MUDr. Daniel Dražan, Praxe lékaře, který očkuje

10.45 – 11.25 Novinky v očkování dětí 2024, MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

IV. Blok:

11.25 – 11.45 Posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitel odboru vzdělávání MŠMT

11.45 – 12.10 Informace ČSSZ, Mgr. Eva Bolcková

12.10 - 12.45 Profesní problematika – aktuální sdělení pro ordinace PLDD, MUDr. Ilona Hülleová

12.45 – 13.05 Elektronický záznam o očkování v ambulantních systémech CGM, Compu Group Medical, Vladimír Kryštof

V. Blok:

13.05 – 13.30 Diskuze k přednesenému

Webinář je kreditován 6 kredity dle Vzdělávacího řádu SPLDD.

Registrační poplatky: Člen SPLDD ČR, OSPDL ČLS JEP = 800 Kč

Nečlen SPLDD ČR, OSPDL ČLS JEP = 2000 Kč

Rezident = 300 Kč

Prosím přihlašujte vždy 1 osobu na 1 email. Pokud přihlásíte 2 osoby na 1 stejný email, nebudete zařazeni do systému. Kontrolujte prosím i hromadnou poštu.

Odkaz pro připojení dostanete emailem ihned po přihlášení, stejný odkaz potom den  před konferencí.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Helena Johnová

senior manažer, redakční činnost, inzerce, konference