Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji?

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen („Obecné nařízení“), které stanovuje nové požadavky na zpracovávání a ochranu Vašich osobních údajů, Vás informujeme o skutečnosti, že Vaše osobní údaje budeme ode dne 25. 5. 2018 zpracovávat na základě oprávněného zájmu správce, kterým je společnost TrendyMat, s.r.o., se sídlem Jakobiho 326, Praha 10 – Petrovice, 109 00, IČO: 24223204. Vaše osobní údaje budeme na tomto zákonném podkladě zpracovávat za účelem realizace vzdělávacích aktivit, o které jste projevili nebo projevíte zájem. Mezi tyto aktivity řadíme konference, webináře, zasílání nabídek a distribuci vzdělávacího časopisu Pharma News.
 
Registrací na akce – konference, semináře, webináře, školení atd. dáváte souhlas společnosti TrendyMat, s.r.o., se sídlem Jakobiho 326, Praha 10 – Petrovice, 109 00, IČ: 24223204,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  pod sp.zn. C 190168 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto mé osobní údaje: jméno a příjmen,í datum narození, titu,l číslo profesní organizace, místo trvalého pobytu, e-mai,l telefonní číslo, telefonní číslo zaměstnavatele a jeho sídlo. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem: a) nabídek účasti na vzdělávacích akcích, b) informativních emailů, c) ostatní nabídky akcí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze kdykoliv odvolat, aktualizovat, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti TrendyMat s.r.o.

Jak nakládáme s Vašimi údaji na webu?

 

Společnost TrendyMat  s. r. o., IČ 24223204, se sídlem Jakobiho 326, Praha 10 – Petrovice, 109 00, (dále také jen „TM“) je potěšena Vaší návštěvou na našich webových stránkách i zájmem o naše produkty. Ochranu Vašich soukromých údajů bereme velmi vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně. Osobní údaje, které získáváme prostřednictvím našich aktivit, jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením EU 2016/679 GDPR a § 9 a § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Webové stránky společnosti TM mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na něž se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje. Společnost TM zpracovává ve vztahu k tomuto portálu Vaše osobní údaje zejména pro splnění smluvních povinností souvisejících s Vaší účastí na akcích, kterých se zúčastňujete, jakož i souvisejících zpracování, které slouží pro technické či jiné oprávněné zájmy správce. Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům probíhá pouze v souladu s právními předpisy či na základě plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli. S našimi zaměstnanci či obchodními partnery jsme uzavřeli dohody o důvěrnosti těchto údajů a zpracovatelské doložky dle právních předpisů. Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek ukládají naše webové servery standardně údaje o Vámi používaných prohlížečích a operačních systémech, o webových stránkách, z nichž k nám vstupujete, o webových stránkách, které u nás navštěvujete, či o datu Vaší návštěvy. Z bezpečnostních důvodů, např. pro identifikaci útoků na naše webové stránky, a to po dobu sedmi dnů, se ukládá také údaj o IP adrese, která vám byla přidělena Vaším poskytovatelem internetového připojení. S výjimkou IP adresy jsou osobní údaje ukládány pouze v případě, svěříte-li nám je pro případ smluvního plnění či jiného důvodu, např. v rámci registrace, ankety, soutěže nebo ze zákonných důvodů. Subjekt má možnost volby/rozhodování o svých osobních údajích. Pokud chcete uplatnit Vaše rozhodovací práva, zašlete požadavek písemně na naši emailovou adresu: jana.jokesova@trendymat.cz.. Jste-li členem sociální sítě a nechcete-li, aby tato síť při Vaší návštěvě našich webových stránek spojovala shromážděná data s Vašimi uloženými údaji, musíte se před aktivací zásuvných modulů vždy odhlásit z příslušné sociální sítě. Na rozsah dat, která jsou prostřednictvím Vašich zásuvných modulů shromažďována sociálními sítěmi, nemáme žádný vliv. Další zpracování a používání údajů příslušnými sociálními sítěmi, jakož i veškerá Vaše práva v této souvislosti i možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí najdete v pokynech pro ochranu údajů příslušných sociálních sítí. Abychom mohli identifikovat preference návštěvníků a zejména populární sekce naší internetové nabídky, pracujeme se systémem Google Analytics. Tak můžeme obsah našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a vylepšovat tak naši nabídku pro Vás. Pokud nechcete, aby společnost TM shromažďovala a vyhodnocovala informace o Vaší návštěvě, můžete proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku Opt-out realizaujete vypnutím povolení cookies ve vašem prohlížeči. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použito pouze pro prohlížeč,  z něhož bylo uplatněno. Pokud cookies vymažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést opakovaně. Společnost TM uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila spravované údaje proti manipulacím, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Tato bezpečnostní opatření se v souladu s technologickým vývojem neustále zdokonalují.